Společnost FINE DREAM, s.r.o. byla založena v roce 2005 s cílem vytvořit specializovanou obchodní společnost poskytující klientům komplexní služby v oblasti nákupu, prodeje, správy a obhospodařování zemědělské půdy a lesních celků. Od roku 2007 společnost realizuje i vlastní investice do nákupu zemědělské a lesní půdy.

Naše investice jsou zaměřeny především na nákup pozemků větších rozloh v Čechách i na Moravě, ve vybraných a již zainvestovaných lokalitách (katastrech),  uskutečňujeme i nákup pozemků od individuálních malých vlastníků . Zájemcům nabízíme ceny plně odrážející reálnou tržní hodnotu v ČR. Ornou půdu a louky ve vlastnictví společnosti dále smluvně pronajímáme zemědělcům, kteří mají zájem na pozemcích hospodařit, v nakoupených lesích sami hospodaříme. K dnešnímu dni vlastníme zemědělskou půdu o rozloze cca 8500 ha  ( z toho cca 4000 ha lesů)

 Pro zájemce o prodej pozemků je na stránce Přehled vlastnictví uveden aktuální přehled katastrálních území podle krajů a okresů, kde má naše společnost již nakoupené pozemky. V těchto katastrech je možno bez problémů realizovat odkupy pozemků i od vlastníků, kteří mají pozemky v uvedené oblasti, bez ohledu na jejich rozlohu.

V záložce Nákup půdy najdete základní informace o možnostech nákupu Vašich pozemků naší společnosti. Telefonní kontakty na pracovníky obchodní divize, kteří jsou připraveni reagovat na Vaše dotazy a požadavky, jsou uvedeny v záložce Kontakty.

 Naše společnost nabízí rovněž  prodej dřeva z vlastních lesů. Vedle sortimentu kvalitní pilařské kulatiny a dřevní hmoty pro průmyslové využití  nabízíme i palivové dříví. Bližší informace o rozmístění jednotlivých lesních středisek a odvozních míst jsou uvedeny v záložce Prodej dřeva. Zde najdete i kontakty na jednotlivé osoby, které Vám dají o možnosti prodeje dřeva potřebné konkrétní informace.