1) Zahrada v k.ú. Honětice
Nabízíme k prodeji tři pozemky v klidné části obce Honětice 18 km od Kroměříže vhodné jako zahrada o rozloze:

327/9- 506 m2 (zahrada)

327/11- 514 m2 (zahrada)

105/2 -259 m2 + navazující orná č.p.278/3 - 601 m2

Prodejní cena: 150,- Kč/m2.  Zajistíme i plný právní servis.

Honetice

2) Stavební pozemek v k.ú. Horní Nezly
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 684/1 o výměře 3080 m2, orná půda. Ve schváleném územním plánu obce Liběšice ( účinnost od 2010) určeno jako plocha bydlení venkovského charakteru.

Prodejní cena: 450,- Kč/m2.  Zajistíme i plný právní servis.

Umístění pozemku v katastrální mapě

Odkaz na územní plán

3) Prodej souboru pozemků, (částečně stavebních) v k.ú. Březno
Nabízíme k prodeji soubor pozemků (prodej pouze jako celek) v k.ú. Březno. Jedná se o celkem 8 pozemků - p.č. 48/3 o výměře 342 m2 (zahrada), p.č. 49 o výměře 68 m2 (vodní plocha), p.č. 51/1 o výměře 531 m2 (TTP), p.č. 52 o výměře 79 m2 (vodní plocha), p.č. 53/1 o výměře 1233 m2 (zahrada), p.č. 56/1 o výměře 3430 m2 (zahrada), p.č. 57/2 o výměře 234 m2 (TTP) a 58/4 o výměře 1043 m2 (orná půda).

Pozemky p.č. 48/3; 51/1; 56/1 a 53/1 jsou dle schváleného ÚP obce Velemín z roku 2008 určené jako zastavitelná plocha – venkovské bydlení.

Prodejní cena: 250,- Kč/m2.  Zajistíme i plný právní servis.

Katastrální mapa

Odkaz na územní plán

4) Stavební pozemek v k.ú. Dobříň

Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 552/1 o výměře 3 401m2, ostatní plocha. V územním plánu obce Dobříň ( účinnost od 2011) určeno jako plocha bydlení venkovského charakteru ( SV2)

Prodejní cena: 450,- Kč/m2.  Zajistíme i plný právní servis.

Katastrální mapa

Odkaz na územní plán